PAX8 Del/Dup analysis

Panel PAX8 Del/Dup analysis
Locatie Locatie AMC
Lab methode MLPA
Doorlooptijd 3 weken