Disclaimer

Amsterdam Genoomdiagnostiek (AGDx) besteedt de grootste zorg aan het leveren van klinische genomische testdiensten die als zodanig op deze website worden beschreven. AGDx bedient alleen medische professionals.

AGDx heeft echter het recht als hij dit redelijkerwijs nodig acht (inclusief om zijn middelen te beheren en zijn beleid van voortdurende verbetering op gepaste wijze voort te zetten):

  • om genen in een panel, classificatie of analytische methoden te veranderen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen redelijk of vereist zijn.
  • om wijzigingen aan te brengen in zijn prijzen, gentesten, voorschriften, beleid en procedures die de AGDx redelijkerwijs nodig acht (bijvoorbeeld in het licht van wijzigingen in wettelijke voorschriften).

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar websites van derden bevatten. Deze links worden gebruikt om verdere informatie te verstrekken en zijn niet bedoeld om aan te geven dat de AGDx dergelijke websites en / of hun inhoud onderschrijft. AGDx aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade geleden als gevolg van het gebruik van de gelinkte websites of als gevolg van het gebruik van de informatie die is gepubliceerd op een van de pagina’s van gelinkte websites.

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat downloadbare inhoud vrij is van virussen, kan de AGDx geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van virusinfectie.

AGDx behoudt alle rechten op de op haar websites gepresenteerde informatie, waaronder teksten, afbeeldingen en logo’s, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan ​​om zonder toestemming van AGDx de inhoud van de websites op enigerlei wijze te kopiëren, te reproduceren of op enigerlei wijze beschikbaar te stellen.

We doen ons best om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Neem bij twijfel over een van de informatie contact met ons op.

Links naar sites die niet door AGDx worden onderhouden, zijn opgenomen voor informatieve doeleinden en voor het gemak van de gebruiker. AGDx kan geen garanties geven met betrekking tot de inhoud en werking van deze websites of met betrekking tot de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die tijdens uw bezoek aan u worden gedaan. AGDx is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

De voorwaarden in deze verklaring kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking zodra de nieuwe disclaimer op de website of in de applicatie is gepubliceerd.