Over AGDx

Amsterdam genoomdiagnostiek (AGDx) is het genoomdiagnostisch laboratorium van Amsterdam UMC. Amsterdam UMC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. AGDx is aangewezen als (Europees) referentiecentrum voor genetische testen van Familiaire Hypercholesterolemie (FH), Imprinting-aandoeningen en Cardiogenetica.

AGDx nazorgservice

AGDx beschikt over transparante uitslagrapporten en nazorgdiensten. Niet relevante associaties tussen variant en ziekte vormen een uitdaging voor de interpretatie van klinische varianten. Daarom heeft AGDx ervoor gekozen u alleen te informeren met klinisch relevante gegevens. Omdat de hoeveelheid informatie over genen en genetische varianten dagelijks groeit, is er een continue behoefte aan herbeoordeling van eerder geclassificeerde genetische varianten. AGDx biedt gratis nazorg voor de bij ons geanalyseerde patiënten. AGDx contact met u op als deze herbeoordeling (van eerder geïdentificeerde gendragers) resulteert in een andere classificatie die de medische zorg raakt of u kunt het lab zelf contacten.

AGDx-testkwaliteit

Genetische tests worden uitgevoerd in kwaliteit A en kwaliteit C. Kwaliteit A verwijst naar 100% dekking van genen waarvan de sequentie minimaal 30x is. Andere tests worden uitgevoerd in kwaliteit C (kwaliteit C > 95% van de dekking van basenparen bij> 30x). Na grondige validatie wordt elk rapport geïnterpreteerd en gecontroleerd door minstens 2 laboratoriumspecialisten, die werken in een interdisciplinair team van klinische laboratoriumspecialisten en clinici.

AGDx-samenwerking

AGDx werkt samen met een groot netwerk van medisch specialisten in verschillende disciplines (cardiologie, kindergeneeskunde, oncologie, neurologie, endocrinologie, hematologie, ophthalmogenetica).​

Licentie en accreditatie

AGDx heeft een vergunning van de Koninklijke Nederlandse Overheid om klinisch uit te voeren genetische tests.​ Het laboratorium is JCI en ISO 15189 geaccrediteerd door de RvA (volgens de NEN-ISO15189 ( RvA M174​ AMC en RvA M130 VUmc). AGDx is onlangs door de European Atherosclerosis Society aangesteld als referentiecentrum voor genetisch testen van FH. Bestel AGDx NGS Dyslipidemia-paneel voor transparante en snelle herkenning en behandeling van uw FH-patiënten.

Testservice

AGDx biedt NGS (Next Generation Sequencing) gerichte panels, Whole Exome Sequencing (WES), conventionele enkelvoudige gensequencing, deletie / duplicatie testen, methylatieanalyses en array-CGH voor kopienummeranalyse aan. Daarnaast bieden we preconceptie- en prenatale diagnostische testdiensten aan. AGDx neemt deel aan de EMQN en UK NEQAS externe kwaliteitstoetsingsprogramma’s.