OTX2 Sequencing

Panel OTX2 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing plus CNV
Doorlooptijd 2 maanden