NKX2-1 Sequencing

Panel NKX2-1 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing plus CNV
Doorlooptijd 2 maanden