MUTYH 2 founder mutations sequencing

Panel MUTYH 2 founder mutaties sequencing
Locatie Locatie VUmc
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 4 weken
Selectie0
Er is nog geen test geselecteerd