GPR179 Sequencing

Panel GPR179 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 2 maanden