GPR143 Sequencing

Panel GPR143 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 2 maanden