DOCK8 Sequencing

Panel DOCK8 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing plus CNV
Doorlooptijd 2 maanden