CASK Sequencing

Panel CASK Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 2 maanden