22q11 MLPA

Panel 22q11 MLPA
Locatie Locatie VUmc
Lab methode MLPA
Doorlooptijd 6 weken