VRK1 Sequencing

Panel VRK1 Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 2 maanden