SMC1A Sequencing

Panel SMC1A Sequencing
Locatie Locatie AMC
Lab methode Sanger sequencing
Doorlooptijd 2 maanden