Bestelinstructies

Bestel een genetische test

 1. Druk na het invullen van het bestelformulier het formulier af volgens de instructies en voeg het toe aan uw monster (vul de stamboominformatie eventueel handmatig in).
 2. Er wordt automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de aanvragende arts dat in het formulier is aangegeven. Dit is alleen ter bevestiging.
 3. Het analyserapport wordt per post naar de aanvrager gestuurd. In het geval dat de melding vertraging oploopt, wordt de aanvrager hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Let op: op alle monsterbuisjes moeten voorzien zijn van naam van de patiënt en geboortedatum. Monsterbuizen zonder label worden niet geaccepteerd.

 • Koelen is niet nodig.
 • Monsters mogen niet worden ingevroren.
 • Het verzenden van gezuiverde, geëxtraheerde DNA- en buccale uitstrijkjes moet binnen een bepaald tijdsbestek gebeuren, vanwege de stabiliteit van deze monsters.
 • EDTA / ACD-bloed moet altijd onmiddellijk worden verzonden en binnen 5 dagen na afname bij ons aankomen.
 • Prenatale monsters moeten per koeriersdienst worden verzonden.
 • Alle monsters moeten worden verzonden met een ingevuld aanvraagformulier
 • Het gebruik van transportbuizen moet in overeenstemming zijn met de UN3373-voorschriften

Let op: Houd er rekening mee dat monsters voor prenatale diagnostiek alleen worden geaccepteerd na voorafgaand telefonisch overleg.

Afhankelijk van de gevraagde test worden de volgende materialen geaccepteerd (graag onderscheid maken tussen navelstrengbloed als dat van toepassing is):

 • EDTA-bloed (per aanvraag 2x 6 ml. Let op: gebruik geen buisjes van 4 ml. Voor zuigelingen per aanvraag 5-10 ml EDTA-bloed).
 • Gezuiverd DNA (gewoonlijk 5 µg; 20 µg voor NGS-panels)
 • Vruchtwater (min. 10 ml)
 • CVS (chorionische villi) (~ 30 mg.)
 • EDTA navelstrengbloed (ongeveer 1 ml)
 • Gekweekte cellen (fibroblasten, chorionvlokken)
 • (1 kolf, min. 25 cm2, 80-90% confluent)
 • Biopsiemateriaal (bijv. Hartweefsel) (volume 0,5 cm3)
 • Speeksel (alleen indien verzameld in Oragene OG-500-kits – verkrijgbaar bij AGDx op verzoek per e-mail)
 • Buccale uitstrijkjes (alleen indien verzameld in Isohelix SK1-sets – verkrijgbaar bij AGDx op verzoek per e-mail)
 • Voor alle EPISIGN-tests is minimaal 5 µg DNA geïsoleerd uit EDTA-bloed nodig, plus de leeftijd van de patiënt op het moment van monsterextractie

Let op: het label met het verzendadres voor de monsters, wordt geprint bij het bestelproces.